1388.2.27

روزی که تا پایان عمر فراموش نمیکنم......!

چقدر جا خوردم وقتی پدرم گفت ایت ا... بهجت هم مرد......

باورم نمیشد

هنوز هم باورم نمیشه.

مگه میشه

ادم به این خوبی

کسی که من در این کشور تنها او را لایق انسان دانستن می دانم.

 

من فقط او را قبول داشتم و دارم

و

ارزوی دیدار ایشان را به گور می برم.

امیدوارم در حالی که نتوانستم نماینده ی بر حق امام زمان را ملاقات کنم شایسته ی ان باشم تا خود ایشان را دیدار کنم.

 


دسته ها :
يکشنبه بیست و هفتم 2 1388
X